אינך מחובר כעת  התחבר
הפתרונות המשולבים שלנו
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול דיירים ומכירות
ניהול נכסים והשכרה
ניהול עבודות אחזקה
מוצרים ושירותים נוספים
SAP Business One
ZivPoint
לוחות זמנים לפרוייקטים

מודול הפרוייקטים בהנדסה אזרחית המשולב במערכת ה ERP של SAP Business One, עוסק בניהול פרויקטים ליזמים ולחברות ביצוע ומאפשר לטפל בכל התהליכים הקשורים לפרוייקט מההיבט ההנדסי, התקציבי והפיננסי כאחד.

ניתן באמצעות התוכנה לנהל את כתבי הכמויות בפרויקט, לערוך תחשיבים ואומדנים הנדסיים ולהפיץ מכרזים לקבלנים, תוך בחירת ההצעה הזוכה ועריכת החוזה. המערכת מאפשרת להגדיר הורדות שונות כגון מקדמה ועיכבון ומנהלת את דיווחי הביצוע והחשבונות החלקיים והסופיים.

מודול הבקרה התקציבית מאפשר לנהל תהליכי בקרה ברמות שונות, לספק תחזיות שונות ולהציג חריגות וסטיות מהתכנון.
   

 


מאפייני המערכת:
 
 

   ניהול ספריות סעיפים ומחירונים
   הגדרת פרויקט וחלוקתו לתתי פרויקטים המרכזים את כתבי הכמויות השונים

   ביצוע אומדנים, הערכות ותחשיבים על בסיס כתבי הכמויות, להכנת כתב כמויות סופי

    לפרויקט

   ניהול מכרזים על בסיס תתי הפרויקטים השונים, כולל הפצת קובץ סגור לקבלני משנה

    המאפשר להזין רק את מחירי היחידה, לטובת השוואת הצעות ידידותית למשתמש

   עריכת חוזים מול קבלני משנה ונותני שרות שונים
   מעקב אחר התקדמות הפרויקט תוך דיווח הוצאות שונות, חריגים, כמויות ביצוע והפקת

    חשבונות חלקיים
   ניהול תקציב לפרויקט תוך מעקב ובקרה תקציבית באמצעות דוחות בחתכים שונים
   ניהול לוחות זמנים הכולל הגדרת פעילויות וקשרים, תוך הפקת דוחות גנט

   הגדרת סבב אישורים לאישור תשלומים והזמנות רכש

   קביעת ציוני איכות לקבלני המשנה ברמת עמידה בלוחות זמנים ואיכויות ביצוע

  

 

Assets One Construction Management Brochure

Assets One Construsction Management Slideshow