אינך מחובר כעת  התחבר
הפתרונות המשולבים שלנו
ניהול דיירים ומכירות
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול דיירים ומכירות
ניהול נכסים והשכרה
ניהול עבודות אחזקה
מוצרים ושירותים נוספים
SAP Business One
ZivPoint
לוחות זמנים לפרוייקטים

מודול ניהול דיירים ומכירות המשולב במערכת ה ERP של SAP Business One מציע פתרון כולל לניהול מכירת נכסים וניהול משתכנים.

המערכת מטפלת במרכיבים הבאים: ניהול מלאי דירות ונכסים, שיווק ללקוחות פוטנציאליים, ניהול חוזי מכירה, שינויי דיירים ותוספות, טיפול במערך הגביה והתקבולים, ניהול ערבויות, רישום נכסים בטאבו, מעקב שנת בדק ותלונות דיירים.

   

 


מאפייני המערכת:
 
 

   הגדרה ועדכון פרטי מלאי הנכסים בחלוקה לרמות שונות כגון: פרויקט, מבנים ודירות,

    מגרשים וקרקעות
   מעקב אחר תהליך השיווק והתאמת הנכס ללקוחות הפוטנציאלים

   ניהול חוזי מכירה כולל טיפול בשינויי דיירים, חיובי דיירים וחישובי הצמדה וריבית 
   ניהול מערך הגבייה הכולל דיווח תקבולים, הפקת חשבוניות/קבלות, טיפול בהודעות זיכוי

    וחיוב ומעקב אחר פיגורים בתשלומים

   ניהול ערבויות הכולל הפקה אוטומטית של בקשות לכתבי ערבות על בסיס תקבולים ומעקב

    אחר פקיעת תוקפן

   מעקב כספי ובקרה הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים כגון: מצבי

    חשבון, ריכוז כספי, הכנסות צפויות ועוד
   מעקב רישום נכסים בטאבו כולל הפקת טפסים ודוחות מתאימים
   טיפול בפניות ותלונות דיירים ומעקב שנת בדק

   ניהול ארכיון מסמכים ותרשימים

  

 

Assets One Property Sales Management Brochure