אינך מחובר כעת  התחבר
הפתרונות המשולבים שלנו
ניהול נכסים והשכרה
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול דיירים ומכירות
ניהול נכסים והשכרה
ניהול עבודות אחזקה
מוצרים ושירותים נוספים
SAP Business One
ZivPoint
לוחות זמנים לפרוייקטים

מודול נכסים והשכרה המשולב במערכת ה ERP של SAP Business One עוסק בניהול מלאי הנכסים בכלל ונכסים מניבים בפרט.

המערכת מאפשרת טיפול מקיף בתיק נכס, ניהול דינמי / גראפי של שטחים, ניהול חוזי שכירות וחיובים שונים, תמיכה בשיטות חיוב שונות, טיפול בפדיון עסקים, ניהול מערך הגביה, תקבולים ותשלומים, דוחות מעקב לשליטה ובקרה בחתכים שונים.

   

 


מאפייני המערכת:
 
 

   ניהול מלאי הנכסים תוך חלוקתם לרמות שונות, כגון: אתרים, מבנים ויחידות השכרה

   ניהול שטחים המבוסס על מודול גראפי כולל קישור ופתיחת כרטיס נכס וכרטיס חוזה ישירות

    מהתרשים

   מעקב אחר לקוחות פוטנציאלים תוך התאמת דרישות הלקוח לנכס הרצוי

   ניהול חוזי שכירות וחיובים שונים
   תמיכה בסוגי הצמדה שונים, לוחות תשלומים וטיפול בפדיון עסקים

   טיפול והפקה אוטומטית של חיובים תקופתיים כגון: דמי ניהול, אחזקה, חשמל, מים וכו'

   ניהול מערך הגבייה הכולל דיווח תקבולים והפקת חשבוניות / קבלות, טיפול בהודעות זיכוי

    וחיוב, מעקב פיגורים בתשלומים
   טיפול ברישוי עסקים ובחיובי ארנונה

   ניהול ומעקב אחר אירועי אחזקה, כולל הוצאת הזמנת עבודה לנותני שירות ומעקב אחר

    הטיפול בקריאות

   ניהול אירועים ותזכורות ל MS-OUTLOOK כולל הפקת הודעות שונות לדיירים כגון הודעות

    פיגורים, הודעות על תשלומים עתידיים, הודעות על מצב חשבון, סיום והארכת חוזה, הודעות

    לבנקים על ערבויות ועוד

   ניהול פיננסי ומעקב כספי הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים 

   שאילתות דינאמיות ודוחות מנהלים כולל דוחות מפורטים לגבי מצב חשבון דייר ופירוט

    תשלומים ע"פ חוזה, מול תשלומים בפועל, יתרות חוב ותשלומים עתידיים צפויים

  

 

Assets One Rents Management Brochure Assets One Rents Management Slideshow