אינך מחובר כעת  התחבר
הפתרונות המשולבים שלנו
ניהול עבודות אחזקה
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול דיירים ומכירות
ניהול נכסים והשכרה
ניהול עבודות אחזקה
מוצרים ושירותים נוספים
SAP Business One
ZivPoint
לוחות זמנים לפרוייקטים

מודול האחזקה המשולב במערכת ה ERP של SAP Business One תומך בניהול אחזקה של מבנים, תשתיות , ציוד ומערכות.

המערכת מאפשרת ניהול אחזקה שוטפת ומוקד תקלות, ניהול אחזקה מונעת והכנת תוכניות עבודה שנתיות, המבוססות על מאפייני האחזקה של הציוד והנכסים במערכת. המערכת מאפשרת בניית תקציב שנתי למערך האחזקה וביצוע מעקב ובקרה שוטפים.

   

 


מאפייני המערכת:
 
 

   הגדרת מלאי ציוד ומערכות כולל מאפיינים שונים, סוגי ציוד ושיבוץ במיקומים  

   טיפול בקריאות שבר ואחזקה שוטפת

   מעקב אחר שלבי טיפול בעבודות כולל שיבוץ עובדים ומעקב ביצוע

   ניהול אחזקה מונעת כולל הגדרת טיפולים תקופתיים, הכנת תוכניות עבודה שנתיות ועדכון

    שוטף

   דיווח ביצוע כולל שעות עבודה ופירטי  מלאי ממחסנים ו/או רכש מספקים

   תקצוב עבודות, הכנת תקציב שנתי, מעקב ובקרה תקציבית

   דוחות מעקב ובקרה בחתכים רבים כולל ניתוח סטיות וחריגים

  

 

Assets One Maintenance Management Brochure