אינך מחובר כעת  התחבר
הפתרונות המשולבים שלנו
לוחות זמנים לפרוייקטים
ניהול פרוייקטים בבניה
ניהול דיירים ומכירות
ניהול נכסים והשכרה
ניהול עבודות אחזקה
מוצרים ושירותים נוספים
SAP Business One
ZivPoint
לוחות זמנים לפרוייקטים

זיו מערכות מספקת שרותי מעקב ותיאום לוחות זמנים לפרויקטים הנדסיים.


חברתנו היתה מעורבת במתן ייעוץ לוחות זמנים לפרויקטים הנדסיים רבים בהם כביש מס' 4 (שדרות בגין), כביש 1 ,כביש 1 צפון, מרכז הקונגרסים, בית המפרש – קרית הממשלה חיפה, בית המבקר, גשר המיתרים, פרויקט הרכבת הקלה ועוד.


חברתנו שימשה כיועץ לוחות זמנים למנהלת הסעת המונים לפרויקט הרכבת הקלה בירושלים ולמנהלת קריות הממשלה ובתי המשפט.מתודולוגיה

לוח הזמנים מבוסס על עקרונות של שיטות רשת (PERT) כאשר הפלט ניתן בצורת תרשים גאנט ו/או טבלת תאריכים כמקובל בשיטות אלה.
לוח הזמנים הבסיסי לפרויקט משמש כמסגרת לצורך בקרה ומעקב אחר התקדמות ביצוע העבודות, כולל בדיקת חריגות לו"ז במהלך הביצוע.
עדכוני לוחות הזמנים אשר מבוצעים בתדירות חודשית בד"כ מתייחסים ללוח הזמנים הבסיסי. לוח הזמנים מיושם בשיטה של Top - Down
ומאפשר תצוגה מפורטת או כללית (מעטפת פעילויות). 

 

 

מאפייני השירות המוצע:

 

א. מידע ונתונים דרושים

לצורך הכנת לוח הזמנים נדרשים הנתונים והמידע הבאים:

   מידע מהצוות הניהולי על מגמות, אילוצים ושיטת ביצוע

   תאריכי יעד של גמר הפרויקט ושל שלבי ביניים במהלכו

   תוכניות ומפרטים טכניים
   חוזים/כתבי כמויות

 

ב. הכנת לוח זמנים

הכנה/עדכון לוח הזמנים לפרויקט כוללת את הפעילויות הבאות:

   קבלת מידע מהצוות הניהולי/הנדסי

   הגדרת פעילויות לפי נושאים וגורמי אחריות
   בניית רשת פעילויות זיהוי קשרים ומרווחים

   הערכת משכי ביצוע ואילוצים חיצוניים

   עדכון תאריכי התחלה וסיום של פעילויות והערכת קצב התקדמות

   עדכון והוספת פעילויות בהתאם לשינויים בפרויקט

   הקלדת נתונים עיבוד והרצה

   הפקת דוחות תרשים גאנט

 

ג. מבנה ותכולת לוח הזמנים

לוח זמנים כולל בד"כ את המרכיבים הבאים :

   מעקב תכנון כללי/מפורט

   מעקב תב"ע (בהתאם לצורך)

   היתרים ואישורים

   מעקב פינויים (בהתאם לצורך)

   אישורי תכנון

   מכרזים

   מעקב ביצוע

   מסירות

   אכלוס

 

ד. דוחות

ניתן להפיק דוחות כדלקמן:

   נתיבים קריטיים

   חלון התקדמות הכולל חודש אחורה וחודשיים קדימה

   תוכנית עבודה מפורטת

   דוח מנהלים מסכם

  

 

Timetable Management Brochure