ERP תכרעמ
 לענפי הבניה והנדל"ן

פתרונות מתקדמים לניהול נכסים מניבים, דיירים, קבלנים, אחזקה ופיננסים.
מנגנוני שליטה ובקרה לדרגי הביצוע והניהול בהתאמה.
עבודה גם בסביבת ענן.

לפרטים מלאו את הטופס

ניהול מלא של כל התהליכים בחברה

מודול לניהול נכסים והשכרה

פיתרון מלא לניהול מערך הנכסים והשכירויות לחברות המנהלות נכסי נדל"ן, לרבות מבני משרדים, קניונים ומרכזים מסחריים, וכן לגופים השוכרים נכסים לשימוש עצמי. המערכת מנהלת את מלאי הנכסים להשכרה, ביצוע התקשרויות עם שוכרים/משכירים, ניהול תהליכי חיוב/תשלום מורכבים הכוללים העמסת עלויות וחישובי פדיון, חיובי חשמל על בסיס קריאה ממוחשבת של מונים. המערכת מאפשרת ניהול גבייה באמצעות מודול הכנת שידור קובץ למס"ב, ומודל לניהול הוצאות/הכנסות והתקציב השנתי. במערכ, מערך רחב של דוחות מידע לצורכי בקרה ומעקב אחר התהליכים השונים המנוהלים בה.

מודול משכנת לטיפול בדיירים

מיועד לחברות יזמיות/משכנות כולל חברות תמ"א וקבוצות רכישה שעוסקות במכירת דירות. התהליך מתחיל בשלב השיווק וניהול ההזדמנויות מול הלקוח הפוטנציאלי וממשיך בניהול ההתקשרות עם הדייר, לרבות ניהול  'תיק הדייר'. המודול מבוסס על מלאי הנכסים והדירות, על כל מאפייניהם, כולל מחירונים.
המערכת מנהלת את חוזה הרכישה, לוח התשלומים, תהליכי הגבייה ורישום התקבולים, כולל ניהול שינויי דיירים.  תהליך מסירת הדירה מנוהל במערכת ומאפשר מעקב שנת בדק,  ניהול תלונות דיירים ושירות לקוחות. מודול רישום בטאבו מאפשר ניהול מלא של תהליך הרישום בלשכת המקרקעין. מודול מידע לקוח מאפשר ללקוח קבלת מידע עדכני באמצעות האינטרנט על מצב החוזה והתשלומים שלו.

מודול לניהול פרויקטים

המערכת מספקת מענה מלא לצורכי ניהול הפרויקט, הן לחברות יזמיות והן לחברות קבלניות.

 מטפל בכל שלבי הייזום והקמת הפרויקט, כולל הכנת כתבי כמויות, תעריפי מתכננים, תחשיב הנדסי, ניהול מכרזים והשוואת הצעות, ניהול חוזים והתקשרויות עם מתכננים וקבלנים, חשבונות חלקיים וסופיים, ניהול ספקים ורכש, ניהול תקציב ובקרה הנדסית.

מודול לניהול אחזקה

מבוסס על מערך נתוני המבנים והמערכות וכולל קליטת דיווחים על אירועים ותקלות. המודול מאפשר לדרגי הניהול בקרה ומעקב אחר השקעות שוטפות המבוצעות בנכס תכנון אחזקה מונעת, תזמון ביצוע עבודות אחזקה בציוד ובמערכות תוך ניהול מסגרת תקציבית ומעקב ביצוע אחר עבודות האחזקה המבוצעות בנכס.

ניהול מלא של כל התהליכים בחברה

מודול לניהול נכסים והשכרה

פיתרון מלא לניהול מערך הנכסים והשכירויות לחברות המנהלות נכסי נדל"ן, לרבות מבני משרדים, קניונים ומרכזים מסחריים, וכן לגופים השוכרים נכסים לשימוש עצמי. המערכת מנהלת את מלאי הנכסים להשכרה, ביצוע התקשרויות עם שוכרים/משכירים, ניהול תהליכי חיוב/תשלום מורכבים הכוללים העמסת עלויות וחישובי פדיון, חיובי חשמל על בסיס קריאה ממוחשבת של מונים. המערכת מאפשרת ניהול גבייה באמצעות מודול הכנת שידור קובץ למס"ב, ומודל לניהול הוצאות/הכנסות והתקציב השנתי. במערכ, מערך רחב של דוחות מידע לצורכי בקרה ומעקב אחר התהליכים השונים המנוהלים בה.

מודול משכנת לטיפול בדיירים

מיועד לחברות יזמיות/משכנות כולל חברות תמ"א וקבוצות רכישה שעוסקות במכירת דירות. התהליך מתחיל בשלב השיווק וניהול ההזדמנויות מול הלקוח הפוטנציאלי וממשיך בניהול ההתקשרות עם הדייר, לרבות ניהול  'תיק הדייר'. המודול מבוסס על מלאי הנכסים והדירות, על כל מאפייניהם, כולל מחירונים.
המערכת מנהלת את חוזה הרכישה, לוח התשלומים, תהליכי הגבייה ורישום התקבולים, כולל ניהול שינויי דיירים.  תהליך מסירת הדירה מנוהל במערכת ומאפשר מעקב שנת בדק,  ניהול תלונות דיירים ושירות לקוחות. מודול רישום בטאבו מאפשר ניהול מלא של תהליך הרישום בלשכת המקרקעין. מודול מידע לקוח מאפשר ללקוח קבלת מידע עדכני באמצעות האינטרנט על מצב החוזה והתשלומים שלו.

מודול לניהול פרויקטים

המערכת מספקת מענה מלא לצורכי ניהול הפרויקט, הן לחברות יזמיות והן לחברות קבלניות.

 מטפל בכל שלבי הייזום והקמת הפרויקט, כולל הכנת כתבי כמויות, תעריפי מתכננים, תחשיב הנדסי, ניהול מכרזים והשוואת הצעות, ניהול חוזים והתקשרויות עם מתכננים וקבלנים, חשבונות חלקיים וסופיים, ניהול ספקים ורכש, ניהול תקציב ובקרה הנדסית.

מודול לניהול אחזקה

מבוסס על מערך נתוני המבנים והמערכות וכולל קליטת דיווחים על אירועים ותקלות. המודול מאפשר לדרגי הניהול בקרה ומעקב אחר השקעות שוטפות המבוצעות בנכס תכנון אחזקה מונעת, תזמון ביצוע עבודות אחזקה בציוד ובמערכות תוך ניהול מסגרת תקציבית ומעקב ביצוע אחר עבודות האחזקה המבוצעות בנכס.

מי אנחנו

חשוב לדעת!

  • זיו מערכות הינה חלק מ TOP GROUP, קבוצת חברות המתמחה בפתרונות ERP וטכנולוגיות לניהול אפקטיבי בארגון.
  • שותפים עסקיים של SAP BUSINESS ONE, המערכת המובילה בעולם לניהול עסקי מקיף ורב תכליתי של עסקים קטנים ובינוניים עם מאות לקוחות אלפי משתמשים בארץ ובעולם
  • תשתית אחת אשר מהווה בסיס תומך בצמיחה של הארגון
  • התאמה לתתי ענפים, כגון: התחדשות עירונית, פינוי בינוי/תמ"א, מחיר למשתכן, קבוצות רכישה וכו'
אביב סגס סמנכ"ל או"ש
אביב סגס סמנכ"ל או"שחברת י.ח. דימרי
קרא עוד
Assets one זה כל המידע בבית אחד, זיו מערכות זה שירות עד המפתח וגם אחריו.
Jayson Majia, Inforum Project consultant
Jayson Majia, Inforum Project consultantKattan Group
קרא עוד
Assets one is crucial and critical in their daily operations, this is not something they use just for a bit or in just one or 2 scenarios, since what they do is Rent, Build and Sell Real Estate, the add-on is what made this project possible
הקודם
הבא