מודול משכנת לטיפול בדיירים

ניהול מלאי הנכסים ומערך הדירות, תוך תמיכה במערך השיווק בשלבי ניהול המו"מ וחתימת חוזה, ניהול החוזה על מרכיביו כולל תוספות , חישובי הצמדה וסוגי מטבעות שונים, ניהול שינויי דיירים ומעקב אחר ערבויות דיירים, הודעות שונות, דיווח תקבולים וגביה והפקת דוחות על חוזים ודיירים כולל מידע כספי בחתכים שונים.

מה אתם מקבלים?

הכולל "תיק" נכס ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, הגדרה ועדכון פרטי הנכסים בחלוקה לרמות שונות כגון: פרויקט, מבנים ודירות, והפקת דוחות נכסים בחתכים שונים.

כולל ניהול "תיק" דייר/לקוח ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, טיפול בתוספות  וחיובים, תמיכה בסוגי הצמדות ומטבעות שונים, ניהול לוחות תשלומים והפקת מצבי חשבון, הודעות ודוחות מעקב.

הכולל דיווח תקבולים והפקת חשבוניות/קבלות (באמצעות מודול הקופה של SAP), מעקב פיגורים בתשלומים והודעות שונות ללקוחות.

כולל הגדרת הקבוצה, טבלת השתתפות לפי אחוזים ולפי מרכיבי גביה, תהליכים מרכזיים ליצירת חיובים וגביה על בסיס טבלת חלוקת האחוזים, ניהול הוצאות ודוחות מעקב.

הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים כגון: מצבי חשבון, ריכוז כספי, הכנסות צפויות ועוד.

בטאבו והעברת זכויות.

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.